Nhiều hoạt động nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2018 của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Bên cạnh đó, tổ chức truyền hình trực tiếp mừng lễ Sene Dolta 2018 tại chùa Som Rông, thành phố Sóc Trăng ngày 9/10 để người dân vui lễ Sene Dolta, đồng thời kết hợp với tuyên truyền chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước tới đồng bào. Các hoạt động nhằm hỗ trợ tinh thần cho đồng bào đón lễ Sene Dolta thêm phần phấn khởi, tin tưởng vào chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Theo ông Lý Sóc Kha, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, sự quan tâm của các cấp, ngành, những năm qua, đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đã được hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần. Địa phương cũng đã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vùng đồng bào dân tộc Khmer, hỗ trợ vốn, giống cây trồng vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, triển khai cho đồng bào Khmer áp dụng các mô hình sản xuất chăn nuôi mới hiệu quả hơn... Từ đó góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Riêng năm 2018, Chương trình 135 đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào Khmer Sóc Trăng là gần 79 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư phát triển trên 57,3 tỷ đồng; đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, ấp đặc biệt khó khăn có tổng kinh phí thực hiện trên 60,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các địa phương đã và đang triển khai xây dựng 85 công trình, trong đó xây dựng mới 79 công trình và 6 công trình chuyển tiếp gồm 74 công trình đường giao thông nông thôn, 1 công trình thủy lợi, 10 nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ dân với kinh phí gần 12 tỷ đồng, hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo với gần 3 tỷ đồng.

Cùng với các chính sách an sinh xã hội, hàng trăm hộ Khmer nghèo trong tỉnh đã được cấp đất ở, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn mua công cụ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Từ đầu năm đến nay, Sóc Trăng đã có thêm hơn 1.500 hộ Khmer được kéo điện sinh hoạt. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 27.000 người, trong đó có khoảng 10.000 lao động là người Khmer, góp phần giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo còn ở mức dưới 15%.
Trung Hiếu

Đề xuất