Người dân Cà Mau ồ ạt khoan giếng để lấy nước sử dụng

Giải pháp cấp bách của người dân là khoan giếng để có nước sử dụng, tuy nhiên cũng gặp nhiều vấn đề khi nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn…, chất lượng nước không đảm bảo.
 
 Khai thác nguồn nước ngầm là giải pháp duy nhất giúp người dân Cà Mau vượt qua cơn hạn kéo dài.

 

 
Niềm vui của người dân Cà Mau khi giếng khoan cho nguồn nước ngọt. 

\
 Người dân Cà Mau khoan giếng để lấy nước.


 Người dân Cà Mau khoan giếng để lấy nước ngọt.

 


Đề xuất