Nghề muối truyền thống ở Hải Hậu

Trong khi diêm dân nhiều nơi phải bỏ nghề do gặp khó khăn thì người dân ở đây vẫn quyết tâm “đội nắng, bám đồng” giữ nghề truyền thống làm ra những hạt muối. Để có năng suất muối cao, ngay từ đầu năm, các HTX tại Hải Hậu đã tiến hành nạo vét kênh mương, tu bổ các công trình thủy lợi, điều tiết nước và bổ sung nguồn cát mới...
 
 Muối được tập kết và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Diêm dân thu hoạch muối tại xã Hải Đông. 

Đưa nước biển lên sân phơi để làm muối. 

Trên cánh đồng sản xuất muối tại xã Hải Đông. 

Làm muối chưa bao giờ là công việc nhàn hạ

Nước biển sau khi lọc qua các lớp cát sẽ được múc mang ra sân phơi để làm muối. 

 Trên cánh đồng sản xuất muối tại xã Hải Đông.

 Sau khi thu hoạch muối, người dân lại làm sạch sân phơi để làm mẻ muối mới. 

Những ruộng muối trên cánh đồng muối trắng


 

 

Đề xuất