Mùa nước nổi ở Hậu Giang

Cánh đồng mùa nước nổi ở Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Nước lũ từ thượng nguồn gây ngập đồng ruộng từ tháng 10 đến tháng 11 nên người dân bỏ hoang tạo nên những cánh đồng bạt ngàn với những nét sinh hoạt đặc trưng của cư dân.
 
Nét độc đáo trong mùa nước nổi ở Hậu Giang.
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Cánh đồng mùa nước nổi ở Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Bắt cá trên cách đồng mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Lợp quay - dụng cụ để bắt cá dưới sông trong mùa nước nổi.
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Đẩy côn bắt cá trên cánh đồng mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Cánh đồng mùa nước nổi tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Sản vật mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

 Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

 Giăng lưới bắt cá trong mùa nước nổi. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Khi nước mới lấp xấp ruộng, người dân dùng xuồng ba lá đi bắt ốc.
Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Duy Khương
 

Đề xuất