Lạng Sơn tập trung hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Lạng Sơn có nhiều đổi thay tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn, tổng vốn đầu tư vào khu vực nông thôn cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020 (số liệu dự kiến đến năm 2020) là hơn 28.000 tỉ đồng. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có 48/207 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 23,19% tổng số xã của tỉnh, tăng 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 10,4 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011, không còn xã dưới 5 tiêu chí; 2 xã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng 49 khu dân cư kiểu mẫu... Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Giai đoạn 2010 - 2019, toàn tỉnh đã mở mới được 730 km đường giao thông nông thôn; 100% số xã có điện lưới quốc gia; xây dựng mới và sửa chữa 137 trạm y tế; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa trên 5.300 ngôi nhà cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách…

Bên cạnh đổi thay về hạ tầng, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm chỉ đạo. Giai đoạn 2010-2019, toàn tỉnh đã xây dựng được 379 mô hình phát triển sản xuất tại 77 xã, với 13.828 hộ tham gia.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN

Trong giai đoạn 2021-2025, theo lộ trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh đến hết năm 2020, tổng số xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 181 xã (giảm 26 xã, trong đó có 9 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới). Giai đoạn này, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu mỗi năm có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025 là 118 xã, chiếm 65%, phấn đấu có thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và xây dựng được 15 xã nông thôn mới nâng cao. Tỉnh cũng phấn đấu xây dựng được 55% số thôn, bản thuộc các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, tổng nguồn vốn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là hơn 26.600 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng  yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhất là đối với việc phát triển sản xuất; tập trung hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Các địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, mô hình liên kết; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 20 cá nhân, 8 hộ gia đình và 5 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2010-2020.
Ngọc Tùng


Đề xuất