Lâm Đồng cấp gạo hỗ trợ cho 2.444 học sinh

Đối tượng được hưởng là học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng.
 
Một bữa ăn trưa của học sinh tại trường dân tộc nội trú ở Lâm Đồng.

 Một bữa ăn trưa của học sinh tại trường dân tộc nội trú ở Lâm Đồng. 

Học sinh tiểu học huyện Lạc Dương - một trong những trường
có đông học sinh được cấp gạo hỗ trợ trong dịp này. 


Đề xuất