Kỹ thuật nuôi cá rô phi cao sản

Kỹ thuật nuôi cá rô phi cao sản
Dùng lưới có kích thước mắt lưới từ 0,5 - 1 mm để lọc nước đề phòng địch hại theo nước vào ao, ban đầu lấy 50 cm nước, sau 2 ngày ổn định môi trường nước thì thả cá và trong tuần đầu dâng nước lên đến mức 1,5 - 1,7 m.
 
Trọng lượng cá trung bình đạt trên 500 g/con thì có thể thu hoạch
Trọng lượng cá trung bình đạt trên 500 g/con thì có thể thu hoạch

* Thả giống:
 
Chọn con giống khỏe mạnh, không bị mắc bệnh, cỡ cá đồng đều. Cỡ cá giống nên từ 5 - 10 g/con.

* Chăm sóc và quản lý:
 
- Bón phân: Định kỳ bón phân để ổn định màu nước 10 - 15 kg/100m2/tuần. Phân xanh, lá dầm được ngâm xuống ao 20 kg/100 m2/10 ngày, lân vi sinh định kỳ bón 1 tháng 1 lần 100 kg/1.000 m2.

Sử  dụng  chế  phẩm  sinh  học  Bio-DW 200 g/1.000 m3nước để cải tạo ao, 2 tháng đầu sử dụng 250 g/1.000 m3nước, định kỳ 10 ngày một lần, 3 tháng sau sử dụng 500 g/1.000 m3nước.
 
Chọn cá giống tại các cơ sở cung cấp giống có uy tín. Giống phải khỏe mạnh, không mắc bệnh, đồng đều
Chọn cá giống tại các cơ sở cung cấp giống có uy tín. Giống phải khỏe mạnh, không mắc bệnh, đồng đều


- Thức ăn tinh: Sử dụng loại thức ăn tự chế (70% bột ngô và 30% cá tạp) trong 2 tháng đầu và thức ăn công nghiệp trong 3 tháng cuối.

Hàng tháng kiểm tra tốc độ tăng trưởng của cá để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Cho ăn  bã  bia  500  kg/ha/10  ngày.  Sử  dụng men  vi sinh (Bio-Probiotic for Shrimip) làm thức ăn bổ sung cho cá bằng cách trộn vào thức ăn rồi trực tiếp cho cá ăn.

- Quản lý môi trường : Mỗi tháng định kỳ bón vôi với liều lượng 2 kg/100 m3 hoà nước té đều khắp mặt ao. Thường xuyên kiểm tra sự ổn định của màu nước để có thể gây màu kịp thời tránh trường hợp nước bị mất màu.
 

Ao nuôi cá tốt nhất có diện tích từ 3.000 - 10.000 m2 và có nguồn nước sạch
Ao nuôi cá tốt nhất có diện tích từ 3.000 - 10.000 m2 và có nguồn nước sạch

* Thu hoạch:

Sau khi cá nuôi được 4 - 5 tháng, trọng lượng cá đạt trung bình trên 500 g/con thì có thể thu hoạch. Những con nhỏ có thể nuôi tiếp 1 tháng để đạt trọng lượng thương phẩm.

Báo in, tháng 7/2016

Có thể bạn quan tâm