Khởi động thi công ngầm ống D3200 - Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2

Ông Charlie Serimgeour- Tư vấn giám sát trưởng thực hiện công trình gói thầu XL01 thi công tuyến cống bao cho biết, việc thi công các ống có đường kính 3.200mm được thực hiện bằng công nghệ kích ngầm (không đào hở). Các giếng và ống D3200 sẽ thu gom nước thải của hộ dân lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Các ống đường kính 3.200 mm được thi công bằng công nghệ kích ngầm. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Gói thầu XL01 thi công tuyến cống bao trị giá 1.923 tỷ đồng, khởi công ngày 25/5/2017 và hoàn thành trong vòng 36 tháng, do nhà thầu Italian - Thai development thi công, thực hiện tuyến cống bao D3200 dài khoảng 8 km, xây dựng 21 giếng với đường kính 11m, sâu 19 - 29m.

Trong đó, các giếng S0 - S10 thi công từ 25/5/2017 - 5/3/2019, các giếng S11 - S20 thi công từ 25/5/2017 - 23/5/2020.
 
Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 11.132 tỷ đồng (tương đương 524 triệu USD), thực hiện trong thời gian từ 2015 - 2020.
Giếng có đường kính 11m để thực hiện công nghệ kích ngầm. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Thực hiện kích ngầm ống D3200 tại giếng S6. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Mục tiêu của dự án là xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường nguồn nước thải sinh hoạt trong lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2, khôi phục, bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và lưu vực sông Đồng Nai, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân thành phố.
Giếng có đường kính 11m để thực hiện công nghệ kích ngầm. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Thực hiện công nghệ kích ngầm tại các giếng có độ sâu từ 19 - 29 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Đặc biệt, dự án này gồm có 3 hợp phần chính, trong đó hợp phần 1 xây dựng tuyến cống bao từ giếng bờ Đông đến nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Quận 2, hợp phần 2 xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè (công suất thuỷ lực đến năm 2020 đạt 480.000m3/ngày), hợp phần 3 xây dựng mạng lưới cống thoát nước cấp 2, cấp 3 và hệ thống đấu nối hộ gia đình tại Quận 2.
  Nguyễn Xuân Dự

Đề xuất