Khai mạc Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao”

Tại đường Nguyễn Huệ, Ban tổ chức giới thiệu 84 ảnh chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vươn cao”. Đây là bộ ảnh khái quát cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam, với sự động viên sức người, sức của to lớn của cả nước đã tiến hành ba mặt trận tiến công (Giải phóng Tây Nguyên, giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải phóng Sài Gòn) cùng với các cuộc nổi dậy ở Đồng bằng sông Cửu Long, quân và dân ta đã tấn công thần tốc trong vòng 55 ngày đêm, giành thắng lợi trọn vẹn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu những hình ảnh thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 4 thập kỷ qua cùng đồng lòng chung sức, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện sức sống vươn lên của Thành phố trong xu thế hội nhập với thế giới.
Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN

Tại tuyến đường Đồng Khởi và Cung Văn hóa Lao động, khách tham quan được chiêm ngưỡng hơn 50 ảnh chủ đề “Công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh năng động – tích cực đổi mới” và gần 70 ảnh chủ đề “Phát huy truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Các bức ảnh thể hiện sinh động về phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN
 
Dưới ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, lực lượng công nhân đã chủ động, phát huy vai trò tiên phong góp phần đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Triển lãm diễn ra đến ngày 04/5/2018./.
  Gia Thuận

Đề xuất