Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam và Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam, Đại tướng Ouk Sey Ha, Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng gia - Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì hội nghị.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ (bìa phải) Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam đón tiếp Đại tướng Ouk Sey Ha (giữa), Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng gia, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia
 
Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam - Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia (gọi tắc hai bên), đã tổ chức tuần tra chung lần thứ 55, ngày 12/6/2019 và lần thứ 56 vào ngày 12/9/2019, tổng quảng đường trong hai chuyến tuần tra là 263 hải lý, trên vùng nước lịch sử của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trong chuyến tuần tra chung lần thứ 55, 56, cả hai lực lượng tham gia tuần tra chung đã phối hợp huấn luyện các nội dung vận động đội hình biên đội, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức thông tin liên lạc giữa hai bên, cờ tay, ánh đèn và cờ hiệu, góp phần nâng cao khả năng hoạt động trên biển cho cán bộ chiến sỹ trên tàu, tăng cường sự hiểu tin tưởng lẫn nhau duy trì tốt an ninh, trật tự trên biển.

Trong hai chuyến tuần tra chung các tàu tham gia tuần tra chung đã tổ chức quan sát, phát hiện 102 lần chiếc tàu, thuyền các loại của ngư dân hai nước Việt Nam - Campuchia hoạt động đánh bắt hải sản trong vùng nước lịch sử.

Trong quá trình tuần tra chung, hai bên đã duy trì tốt hệ thống trực tại Văn phòng thường trực tuần tra chung của mỗi bên, kịp thời thông báo tình hình vùng biển và những vấn đề liên quan, thống nhất giải quyết các tình huống xảy ra và chỉ đạo cho các tàu tham gia tuần tra chấp hành nghiêm kế hoạch đã quy định.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử cơ bản ổn định; hầu hết ngư dân và phương tiện của hai nước chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động trong vùng nước lịch sử.

Hải quân và các lực lượng chức năng hai nước đã thực hiện nghiêm hiệp định về vùng nước lịch sử và có nhiều biện pháp như: Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì tốt an ninh trật tự trên vùng nước lịch sử, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại làm ăn theo phong tục, tập quán lâu đời.

Qua 56 chuyến phối hợp tuần tra chung và 27 lần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, công tác tuần tra chung giữa hai bên với lực lượng chức năng của hai nước ngày càng được củng cố góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau.
Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 28

Qua thảo luận tại hội nghị, hai bên nhất trí thông qua biên bản ghi nhớ, ký biên bản ghi nhớ năm 2020; nhất trí các ý kiến và thống nhất với các lực lượng chức năng đưa ra phương hướng cần thực hiện trong năm 2020.

Theo đó, hai bên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hải quân và các cơ quan chức năng quản lý biển về truyền thống đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thực hiện nghiêm hiệp định về vùng nước lịch sử, quy chế phối hợp tuần tra chung; tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục cho ngư dân hai nước hiểu biết về quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử, thực hiện nghiêm luật pháp trên biển và luật pháp của hai nước; tăng cường kiểm tra việc chấp hành của ngư dân hai nước về chấp hành luật pháp của hai nước và quy định hoạt động trong vùng nước sử.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý biển của hai nước ngăn chặn, đấu tranh với các hành động khủng bố xuyên quốc gia, buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí vật liệu nổ, ma túy, buôn người và trốn thuế… Đối với các vụ việc vi phạm về đánh bắt hải sản, cơ quan chức năng của hai nước cần xử lý nhân đạo theo các nội dung biên bản ghi nhớ đã được ký kết. Đồng thời, hai bên thống nhất thời gian tuần tra chung lần thứ 57 sẽ tiến hành vào tháng 3/2020, thời gian cụ thể do Hải quân hai nước quy định, sau khi Tư lệnh Hải quân hai nước phê chuẩn kế hoạch.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ (hàng đầu, bên phải) Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam và Đại tướng Ouk Sey Ha (hàng đầu, bên trái)  Phó Tư lệnh Hải quân Hoàng gia, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Hoàng gia Campuchia ký kết bản ghi nhớ công tác phối hợp năm 2020
 
Hai bên cũng thống nhất tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 29 vào tháng 4/2020 tại Căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia; nội dung thành phần và thời gian cụ thể sẽ được trao đổi thống nhất thông qua Văn phòng thường trực tuần tra chung./.
 Lê Sen

Đề xuất