Hòa Bình tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn

Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình trao tặng 1.100 tấn xi măng cho 11 huyện, thành phố để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi thay tích cực. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới tăng mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn 2, từ 2016 đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng nông thôn mới sớm hoàn thành ngay trong năm 2019.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục hạn chế để xây dựng nông thôn mới hiệu quả hơn. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần "xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", tránh tư tưởng thỏa mãn, tự bằng lòng, nhất là ở những xã, đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có thể dẫn đến sao nhãng công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Mỗi địa phương phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trên cơ sở đó, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của các cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu... Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các nông sản chủ lực ở địa phương; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP (chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị) gắn với lợi thế của từng địa phương nhằm góp phần gia tăng nhanh thu nhập cho người dân nông thôn…

Năm 2011, tỉnh Hòa Bình chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 124 xã dưới 5 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân tại thời điểm đánh giá đạt 4,4 tiêu chí/xã, nhiều tiêu chí rất khó khăn khi thực hiện như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, hộ nghèo… Cũng tại thời điểm đó, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hóa chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn thấp (mới đạt 8,3 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo cao (31,51%).

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 82/191 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,9% tổng số xã của tỉnh, tăng 82 xã đạt chuẩn nông thôn mới so với năm 2011. Toàn tỉnh không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Hiện thành phố Hòa Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Theo báo cáo của các huyện, thành phố, trên toàn tỉnh không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Từ những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát động phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Hòa Bình đặt ra chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2025, tỷ lệ số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên 65% (khoảng 124 xã), không có xã dưới 15 tiêu chí, có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo nông thôn còn dưới 10%, tỷ lệ người dân nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%, tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề đạt trên 75%. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đời sống cư dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình trao tặng 1.100 tấn xi măng cho 11 huyện, thành phố để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho các tập thể trong phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua.
Thanh Hải


Đề xuất