Hậu Giang họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2024

Sáng 12/4, tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024.

vna_potal_hau_giang_hop_mat_mung_tet_chol_chnam_thmay_nam_2024_7319019.jpg
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa kêu gọi các vị chức sắc, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín, đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn; phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc...

vna_potal_hau_giang_hop_mat_mung_tet_chol_chnam_thmay_nam_2024_7319022.jpg
Ủy ban Dân tộc tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong quý I/2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 6,83%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn đạt 25,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

vna_potal_hau_giang_hop_mat_mung_tet_chol_chnam_thmay_nam_2024_7319020.jpg
Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tặng quà các vị sư sãi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tỉnh Hậu Giang có trên 24.100 người là đồng bào dân tộc Khmer, 15 chùa Khmer, 13 trường có dạy tiếng Khmer với 65 lớp. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, các chế độ chính sách của Trung ương góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Từ đó, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng đã được thụ hưởng nhiều kết quả từ chương trình mang lại như: nhựa hóa, bê tông hóa hoặc cứng hóa đường nông thôn; giải quyết nước sinh hoạt phân tán; đào tạo nghề giải quyết việc làm; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở cơ sở...

vna_potal_hau_giang_hop_mat_mung_tet_chol_chnam_thmay_nam_2024_7319017.jpg
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, các chương trình y tế quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc Khmer được triển khai thực hiện đầy đủ; 90% đồng bào Khmer tham gia bảo hiểm y tế và 100% đồng bào Khmer thuộc diện được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế được cấp phát theo quy định.

Dịp này, Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tặng trên 80 phần quà cho các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hồng Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm