Hà Nội thúc đẩy phát triển hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.
Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã bố trí gần 936,5 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các địa phương. Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội thông tin, trên cơ sở Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030, đơn vị đã tham mưu nhiều văn bản, phối hợp chặt chẽ cùng các sở ngành, địa phương trong tổ chức triển khai. Tính đến tháng 10/2022, Hà Nội đã bố trí gần 936,5 tỷ đồng để triển khai các dự án thành phần. Tiếp nhận nguồn vốn thành phố giao, các huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi đã chỉ đạo thành lập tổ giám sát cộng đồng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án tại địa phương.

Hà Nội thúc đẩy phát triển hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi ảnh 1Xóm làng của bà con đồng bào dân tộc ở Hà Nội giờ không còn cảnh nhà cửa lụp xụp, không còn cảnh nước đọng đường lầy.

Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm