Hà Nội siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

Hà Nội siết chặt quản lý việc dạy thêm và học thêm. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Sở yêu cầu các trường học không dạy thêm trước chương trình, không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; số giờ học thêm không vượt số giờ học chính khóa trong ngày và mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn. 

Các trường không được ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm, học sinh chỉ học thêm khi có nhu cầu, tự nguyện và được gia đình đồng ý. Học sinh trong cùng một lớp học thêm phải có học lực tương đương nhau. 

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu không dạy thêm đối với học sinh tiểu học do các cháu đã được học 2 buổi/ngày. Sở cũng yêu cầu các giáo viên dạy chính khóa không dạy thêm cho học sinh của lớp mình ngoài nhà trường khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo cơ quan quản lý giáo viên đó… 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quy định về việc thu và quản lý tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường. Đối với dạy thêm trong nhà trường, ở bậc trung học cơ sở mức thu cao nhất cho lớp có dưới 10 học sinh không quá 26.000 đồng/học sinh/tiết; ở bậc trung học phổ thông 32.000 đồng/học sinh/tiết. 

Mức thu thấp nhất cho lớp có từ 40 học sinh trở lên không quá 6.000 đồng/học sinh/tiết đối với bậc trung học cơ sở và 7.000 đồng/học sinh/tiết đối với bậc trung học phổ thông. Mức thu này do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường. Mức thu tiền học thêm, dạy thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận của hai bên: Cá nhân, tổ chức dạy thêm với cha mẹ học sinh, người học, phải thể hiện bằng văn bản công khai. 

Hiện nay, tình trạng dạy thêm, học thêm ở Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm trước năm học mới 2016-2017 nhằm tránh xảy ra hoạt động dạy thêm, học thêm trái quy định.
 

Đề xuất