Hà Nội phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương; sự chung sức của người dân, Hà Nội sẽ tạo được bước chuyển mới trong việc đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, hướng đến phát triển bền vững.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương; sự chung sức của người dân, Hà Nội sẽ tạo được bước chuyển mới trong việc đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, hướng đến phát triển bền vững.

Môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng và khuyến khích các địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dù còn không ít khó khăn nhưng chất lượng môi trường khu vực nông thôn Thủ đô đang tiếp tục được cải thiện.

Hà Nội phát triển nông thôn gắn với bảo vệ môi trường ảnh 1Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, địa phương; sự chung sức của người dân, Hà Nội sẽ tạo được bước chuyển mới trong việc đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, hướng đến phát triển bền vững.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm