Hà Nội nâng cao hiệu quả sản xuất từ ứng dụng cơ giới hóa

Đến nay, cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100% diện tích đất nông nghiệp và diện tích lúa được thu hoạch bằng máy đạt 90%.
Đến nay, cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100% diện tích đất nông nghiệp và diện tích lúa được thu hoạch bằng máy đạt 90%.

Những năm vừa qua, việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích và giải phóng sức lao động, giúp bà con nông dân Hà Nội thay đổi tập quán canh tác, đồng thời giúp giảm chi phí ngày công, khắc phục tình trạng thiếu nhân công vào thời điểm chính vụ. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, với mục tiêu đến năm 2025, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung cơ bản được cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ. Theo đó, mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đối với các cây chủ lực sẽ đạt 15% - 98%. Các ngành hàng nông sản được cơ giới hóa đồng bộ gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, cụ thể là khâu làm đất là 98%, gieo cấy 15%, chăm sóc 60%, thu hoạch (lúa) 95%. Hiện toàn thành phố có 5.676 máy làm đất, 990 máy phun thuốc bảo vệ thực vật, 877 máy gặt đập liên hợp... Đến nay, cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100% diện tích đất nông nghiệp và diện tích lúa được thu hoạch bằng máy đạt 90%.

Hà Nội nâng cao hiệu quả sản xuất từ ứng dụng cơ giới hóa ảnh 1Đến nay, cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100% diện tích đất nông nghiệp và diện tích lúa được thu hoạch bằng máy đạt 90%.

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm