Hà Nội gắn chuỗi liên kết với sản phẩm nông nghiệp

Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là giải pháp quan trọng để Hà Nội hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.
Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là giải pháp quan trọng để Hà Nội hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.

Những năm qua, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đây cũng là giải pháp quan trọng hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Để mở rộng và phát huy hiệu quả các mô hình liên kết, Hà Nội sẽ tập trung phát triển chuỗi gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn thông tin, thời gian tới, Hà Nội tập trung phát triển các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với sản phẩm chủ lực của Hà Nội. Cùng với việc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung để tạo nền tảng hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa lớn, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng cơ sở hạ tầng, kho bãi, nhà xưởng; mua sắm máy móc thiết bị chế biến…, qua đó nâng cao giá trị chuỗi liên kết.

Hà Nội gắn chuỗi liên kết với sản phẩm nông nghiệp ảnh 1Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản là giải pháp quan trọng để Hà Nội hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững.

Nguyễn Hoàng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm