Đốt than củi ở Ea Bar gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường

Chính quyền địa phương không tìm được giải pháp để giải quyết lối ra cho nghề đốt than khiến cho tình trạng này kéo dài nhiều năm. Hiện xã Ea Bar có gần 70 lò than đang ngày đêm âm ỉ cháy sinh ra lượng lớn khói bụi và khí độc trong quá trình đốt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Nhiều giải pháp đưa ra nhằm khuyến khích các hộ dân chuyển đổi hình thức sản xuất, dần gỡ bỏ nghề đốt than nhưng thực tế mọi phương án đều chưa đem lại hiệu quả.
 
 Củi dùng đốt than chất đống trong thôn 6 xã Ea Bar. 

Người dân đang chất lò đốt than củi. 

 Củi dùng đốt than chất đống trong thôn 6 xã Ea Bar.

 Các lò than âm ỉ cháy sinh ra lượng lớn khí độc gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Người dân đang chất củi đốt than.

Những lò than đang ngày đêm âm ỉ cháy sinh ra lượng lớn khói bụi và khí độc. 

 Người dân chất củi đốt than. 

 Các lò than âm ỉ cháy sinh ra lượng lớn khí độc gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. 


Đề xuất