Đồng bào Khmer với những hoạt động trong ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất cả nước, có tới hơn 400 ngàn người Khmer, tương đương với 30,71% dân số của tỉnh nên không khí chuẩn bị đón tết khắp các phum, sóc tại Sóc Trăng cũng rộn ràng hơn các địa phương khác.
Chôl Chnăm Thmây (có ý nghĩa là vào Năm mới) là ngày Tết cổ truyền của đồng bào Khmer Nam bộ, được diễn ra vào tháng Chét (tức tháng 4 Dương lịch).
Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào được diễn ra từ ngày 13 - 16/4. Dưới đây là một số hình ảnh về không khí đón Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Sóc Trăng.

Dâng cơm lên sư sãi nhằm hồi hướng quả phúc đến ông bà, tổ tiên và những người đã khuất.
Rước Maha sang kran (Đại lịch) đánh dấu giây phút chuyển giao
giữa năm cũ và năm mới.
Đắp núi cát cầu mong những điều tốt lành trong năm mới.
Lễ cầu siêu nhằm tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên và
cầu phúc cho những vong linh đã khuất.
Nghi lễ tắm Phật.


Đề xuất