Đổi thay trên xã đảo Thanh An

Kiên cố hóa hệ thống đê kè ven biển chống triều cường xâm thực

Những năm qua, để nâng cao đời sống người dân, TP.HCM đã triển khai hàng loạt các chương trình, chính sách ưu tiên phát triển xã đảo, như: xây dựng trường học, trạm y tế, kiên cố hóa hệ thống đê kè ven biển chống triều cường xâm thực, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, cung cấp nước ngọt, điện sinh hoạt...

Người dân xã đảo Thạnh An sống bằng nghề sản xuất, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Nhờ vậy, 100% số hộ trên đảo đã được sử dụng nước ngọt, có điện thắp sáng; 100% con em được đến trường; người dân chủ động trong phát triển sản xuất, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 
 
Nghề làm muối ở xã đảo Thạnh An

Các chương trình, chính sách ưu tiên cho xã đảo đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp Thạnh An thu hẹp diện nghèo cho các hộ dân trên đảo.
 
Diêm dân xã đảo Thạnh An sản xuất muối theo quy trình sạch

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân xã đảo Thạnh An được chú trọng

 


Đề xuất