Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại Bình Phước

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Bình Phước; lưu ý tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện tốt các các chính sách hiện hành, ưu tiên cho vùng có khó khăn hơn. Địa phương cần rà soát, điều chỉnh lại báo cáo cho thật sát với tình hình cụ thể của địa phương dựa trên bộ tiêu chí của Trung ương về phân định vùng, miền. Về nhu cầu hạ tầng cơ sở, địa phương cần thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án; ưu tiên vấn đề cấp bách, tranh thủ các nguồn lực xã hội. Về đào tạo nguồn nhân lực, tỉnh cần bố trí sử dụng cán bộ là người tại địa phương. Đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh Bình Phước đánh giá lại một cách chi tiết, có chiến lược, cơ cấu cứng về tỷ lệ cán bộ là người địa phương, đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Bình Phước đã nêu một số đề xuất về nhu cầu và chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số như: Cần có Chương trình mục tiêu đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo từng vùng địa lý cụ thể trong giai đoạn 2016-2020, trong đó xem xét nâng cao mức hỗ trợ thực hiện Chương trình chính sách dân tộc theo từng địa bàn cụ thể; cần xem xét danh sách phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển giai đoạn 2016-2020; ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổ chức, triển khai; phê duyệt bổ sung danh sách phân định xã, huyện là miền núi và vùng cao đối với các huyện, xã mới được tách; hỗ trợ một số chương trình dự án hợp tác đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là đối với các dự án đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số… Ngoài ra, tỉnh Bình phước cũng kiến nghị Trung ương công nhận huyện Bù Gia Mập, huyện Phú Riềng là huyện miền núi.  


Đề xuất