Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân lòng hồ thủy điện Hòa Bình

Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân lòng hồ thủy điện Hòa Bình

Theo Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình tại tỉnh Sơn La (gọi tắt là Đề án 1460) của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La đã được phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2011-2017. Đây là đề án thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào tái định cư, vùng dân tộc thiểu số đã nhường đất đai, nhà cửa để phục vụ xây dựng công trình quốc gia – thủy điện Hòa Bình cách đây 40 năm. 

Đề án 1460 được thực hiện tại tỉnh Sơn La gồm: 50 xã và 2 thị trấn thuộc 6 huyện Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn và Vân Hồ với tổng số 664 bản và trên 54.000 hộ. Mục tiêu của đề án là đến hết năm 2017 ổn định được nơi ở của các hộ dân, không còn hộ thiếu đất sản xuất và hộ đói, giảm hộ nghèo bằng mức bình quân chung của địa phương. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN


Thực hiện đề án từ năm 2011 đến nay, tỉnh Sơn La đã phê duyệt quy hoạch chi tiết được 32/34 điểm tái định cư. Theo đó, tổ chức di chuyển được 411/1.017 hộ đến 14 điểm tái định cư trên địa bàn là 5 huyện: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Mộc Châu và Vân Hồ. Đồng thời, sắp xếp lại dân cư các điểm tái định cư do thiếu đất ở, đất sản xuất. Đây là những hộ di chuyển ra khỏi lòng hồ thủy điện Hòa Bình cách đây 40 năm (từ năm 1976) và đã di chuyền nhiều lần, nhiều chỗ nhưng chưa ổn định sản xuất và đời sống. Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cho các hộ dân 142 con trâu; trên 13.200 con bò, lợn, dê, ngựa, hỗ trợ cây con giống, với tổng giá trị trên 149 tỷ đồng. 

Năm 2016, Sơn La tiếp tục thực hiện chuyển 311 hộ dân đến 12 điểm tái định cư theo đúng tiến độ, hỗ trợ sản xuất cho 4.433 hộ nghèo, hộ tái định cư với số tiền trên 52 tỷ đồng thuộc vùng đề án. Đồng thời, đang triển khai kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư cho 295 hộ còn lại vào năm 2017. 

Điêu Chính Tới

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm