Đắk Nông nâng cao năng lực của đội ngũ công an xã

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: baogiaothong.vn
 
Theo đề án, từ nay đến hết 31/12/2021, Đắk Nông sẽ điều động 239 công an chính quy về cơ sở, đảm nhiệm các chức danh Công an xã (bao gồm Trưởng, Phó và Công an viên thường trực). Trong đó, số lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã là 45 người, Phó trưởng Công an xã là 94 người và Công an viên chính quy thường trực là 100 người.

Về tiêu chuẩn, tất cả các công an chính quy được điều động đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã đều có bậc hàm từ Thượng úy trở lên; Phó Công an xã bậc hàm từ Trung úy trở lên; không điều động cán bộ đang trong thời gian chấp hành kỷ luật, đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc có ý thức tổ chức kém để bố trí các chức danh Công an xã.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, việc tăng cường, điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã sẽ đảm bảo tính ổn định của lực lượng thường trực, tạo điều kiện thuận lợi hơn khi triển khai các chủ trương của Công an cấp trên trong đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tham mưu tốt hơn cho cấp ủy, chính quyền xã.

Đắk Nông hiện có 16 xã là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo như quy định của Bộ Công an. Việc xây dựng Công an xã chính quy là chủ trương lớn đã được xác định trong Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh Đắk Nông có 61 Ban công an xã với 825 cán bộ (bao gồm Trưởng, Phó và Công an viên).
Hưng Thịnh

Đề xuất