Đắk Lắk thực hiện chính sách bảo tồn, phát triển đàn voi nhà

Theo đó, khi các chủ voi nhà tự nguyện đưa voi vào các khu vực chăn thả để voi đực, voi cái có cơ hội gặp gỡ, giao phối sinh sản thì được nhà nước hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định trong vòng 30 ngày trên một chu kỳ động đực, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Thời gian voi mang thai, sinh sản, nuôi con được hỗ trợ 28 tháng, với mức hỗ trợ 10 tháng đầu mang thai 300.000 đồng/ngày và từ tháng 11 trở đi đến tháng thứ 6 sau khi sinh con hỗ trợ tiếp 18 tháng, với mức hỗ trợ 600.000 đồng/ngày. Đối với chủ voi đực, thời gian gặp gỡ, động đực, giao phối hỗ trợ 30 ngày trên một chu kỳ động đực, mức hỗ trợ là 600.000 đồng/ngày… 

Ảnh minh họa

Từ khi có chính sách này, có một số chủ voi cũng tự nguyện báo với các đơn vị chức năng đưa các cặp voi đực, voi cái vào rừng (các khu vực được chăn thả voi) để giao phối tự nhiên nhưng vẫn chưa có voi cái nào mang thai. 

Khắc phục tình trạng này, hiện nay, Trung tâm Bảo tồn voi đã tiến hành lấy mẫu máu, siêu âm… nhằm kiểm tra, xác định chu kỳ sinh sản của 8 cá thể voi cái trong độ tuổi sinh sản để đưa voi cái, voi đực vào các khu rừng phù hợp cho giao phối tự nhiên. Với cách làm này, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk kỳ vọng voi cái sẽ đậu thai. 

Cũng theo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, năm 1980, đàn voi nhà của tỉnh Đắk Lắk có 502 con nhưng đến nay chỉ còn 44 con, gồm 25 voi cái, 19 voi đực; trong đó, có 25 con (16 voi cái, 9 voi đực) nằm trong độ tuổi từ 20 đến 40 còn khả năng sinh sản, số voi còn lại không còn khả năng sinh sản./. 


Đề xuất