Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - năm 2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội. Ảnh :quangngai.gov.vn 

Sau 5 năm kể từ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và với sự quyết tâm, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh đã có bước thay đổi khá toàn diện. Đến cuối năm 2018, giá trị sản xuất toàn vùng miền núi đạt 5.162,1 tỷ đồng. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 2.116,4 tỷ đồng; khu vực dịch vụ, thương mại đạt 990,7 tỷ đồng; khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đạt 2.055 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của tỉnh ước đạt 57,8 triệu đồng/người; thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số năm 2018 ước đạt 24 triệu đồng/người. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 33.381 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,39%), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số là 18.228 hộ (chiếm tỷ lệ 54,61%); 100% xã ở vùng dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã thông suốt 4 mùa...

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III - năm 2019.
Ảnh :q
uangngai.gov.vn

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng biểu dương sự cố gắng vươn lên và những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Trần Ngọc Căng cho rằng, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa vững chắc; sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - chăn nuôi chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của tỉnh; đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu, chính sách dân tộc, công tác giảm nghèo và huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và trung học cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số các cấp, nhất là cấp huyện và xã...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua.

Đại hội đã bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II.
Đinh Thị Hương 


Đề xuất