Đặc sản Bánh Hoa mai nhân khóm Tắc Cậu

Nhân khóm Tắc Cậu để làm bánh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bánh Hoa mai nhân khóm Tắc Cậu trước khi nướng chín.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

 Bánh Hoa mai nhân khóm Tắc Cậu có vị thơm ngon đặc trưng.
Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phơi khóm Tắc Cậu để làm nhân bánh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bánh Hoa mai nhân khóm Tắc Cậu được nướng chín. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

 Hồng Đạt - TTXVN

 
 

Đề xuất