Chính thức công bố đề thi thử nghiệm 14 môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Thông tin chi tiết về đề thi thí sinh có thể theo dõi tại trang thông tin chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.moet.gov.vn . 

Ảnh minh họa- TTXVN

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai xây dựng bộ đề thi thử nghiệm theo 5 bài thi để công bố rộng rãi ngay sau khi học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình năm học 2016-2017 (dự kiến giữa tháng 5/2017). Bộ đề thi này sẽ giúp các cơ sở giáo dục và thí sinh tập dượt, làm quen với định dạng đề thi, phương thức thi theo bài để tiếp tục ôn luyện, chuẩn bị thi. 

Đề thi năm 2017 gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển đại học, cao đẳng, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12 trung học phổ thông. Năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 trung học phổ thông; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông. 

Ma trận đề thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 được xây dựng phù hợp với hình thức thi theo bài đã công bố trong phương án thi, theo hướng tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực người học, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức. Các câu hỏi sẽ theo hướng mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Ma trận đề thi trung học phổ thông đảm bảo phân hoá kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Căn cứ ma trận đề thi, Bộ xây dựng các đề minh họa làm cơ sở cho giáo viên và học sinh tham khảo trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Ngày 6/10/2016, Bộ đã công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi năm 2017. 

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo. Theo đó, đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm sao in đề thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi gồm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia chưa công bố đều thuộc loại tài liệu nằm trong danh mục này./. 
Đề xuất