Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135 các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên

Mới đây, tại thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan đã chủ trì Hội nghị tập huấn và Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình 135 (CT135) tại các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự Hội nghị tập huấn và Hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về phía Ủy ban Dân tộc (UBDT) có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Địa phương II và Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 135, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Tuyên truyền. Về phía địa phương có Lãnh đạo cơ quan thường trực CT135, Ban Dân tộc các tỉnh, Lãnh đạo huyện, xã, người có uy tín trong cộng đồng thuộc 16 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, từ 16 chương trình, thì giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia rút lại còn 2 chương trình (gồm Chương trình xây dựng Nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), trong đó CT135 là một chương trình nằm trong Chương trình giảm nghèo bền vững. Ngoài 2 hợp phần hiện tại (hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất và hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng) thì CT135 giai đoạn 2016 – 2020 có thêm hợp phần hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan cho biết: Đến thời điểm hiện nay, CT135 chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều thay đổi trong cơ chế, đầu tư nguồn lực cũng như trong tổ chức thực hiện. UBDT với tư cách là cơ quan Trung ương tham mưu giúp Chính phủ hoạch định chính sách, đề xuất cơ chế, phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai chính sách trên địa bàn vùng DTTS và miền núi. Đến nay một số cơ chế, một số chủ trương đã được Quốc hội và Chính phủ thống nhất cho ý kiến chỉ đạo để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
CT135 trong thời gian qua đang triển khai trên 2.331 xã và hơn 3.000 thôn, là chính sách vừa đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình, đồng thời trên các địa bàn đó cũng đang được lồng ghép và triển khai nhiều chương trình chính sách khác. Đến giai đoạn hiện nay, CT135 đã được đưa vào Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, theo đó CT135 sẽ có 3 hợp phần: Hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng, vì vậy chương đã có sự thay đổi và điều chỉnh về mặt nội dung, về cơ chế và đầu tư nguồn lực cũng có những thay đổi.
Với những nội dung mới, quan điểm mới trong triển khai CT135, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan mong muốn các đại biểu tham gia ý kiến vào nội dung khung của chương trình và để xuất cơ chế để khung chương trình đảm bảo theo quan điểm chỉ đạo chung, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, cơ sở, có cơ chế thông thoáng, dễ thực hiện và lồng ghép được các nguồn lực, có thể đưa ra các nội dung, cách làm trên 2000 xã và hơn 3000 thôn được thực hiện theo cơ chế mới, được lồng ghép và thực hiện tốt hơn.
Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình 135 đã giới thiệu dự thảo báo cáo khả thi Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020. Qua 2 dự thảo, các đại biểu đã thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến góp ý vào khung chính sách cũng như việc xây dựng tiêu chí phân bổ nguồn lực Trung ương.
 

Đề xuất