Chè Shan tuyết trên cao nguyên Tủa Chùa

Chè Shan tuyết trên cao nguyên Tủa Chùa
Shan Tuyết là giống chè mọc tự nhiên, cây to, cao, tán rộng, búp to đều, cho chè rất sạch. Hiện Tủa Chùa giữ được gần 10.000 cây hàng trăm năm tuổi. Để đồng bào yên tâm trồng và chăm sóc chè, Tủa Chùa đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật cho các hộ.
Thu hoạch chè Shan Tuyết ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
Thu hoạch chè Shan Tuyết ở xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa
Mấy năm gần đây, huyện trích ngân sách địa phương trợ giá cho mỗi kilôgam chè 3.000 đồng, đảm bảo thu mua chè tươi của đồng bào với mức giá ổn định. Tỉnh Điện Biên đã phê duyệt “Dự án quy hoạch phát triển vùng chè tại 4 xã phía Bắc của huyện Tủa Chùa", gồm: Sín Chải, Tả Sìn Thàng, Tả Phìn và Sính Phình với số vốn đầu tư trên 84 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, toàn huyện sẽ có khoảng 600 ha chè…
Trên địa bàn 4 xã nằm trong dự án quy hoạch vùng chè ở huyện Tủa Chùa hiện có 4 nhà máy thu mua chè Shan Tuyết của đồng bào Sơ chế búp chè Ông Hạng A Chư, người Mông, là một điển hình làm kinh tế giỏi từ cây chè Shan Tuyết ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải. Chăm sóc chè Shan Tuyết giống
Trên địa bàn 4 xã nằm trong dự án quy hoạch vùng chè ở huyện Tủa Chùa hiện có 4 nhà máy thu mua chè Shan Tuyết của đồng bào
Trên địa bàn 4 xã nằm trong dự án quy hoạch vùng chè ở huyện Tủa Chùa hiện có 4 nhà máy thu mua chè Shan Tuyết của đồng bào Sơ chế búp chè Ông Hạng A Chư, người Mông, là một điển hình làm kinh tế giỏi từ cây chè Shan Tuyết ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải. Chăm sóc chè Shan Tuyết giống
Sơ chế búp chè  
Trên địa bàn 4 xã nằm trong dự án quy hoạch vùng chè ở huyện Tủa Chùa hiện có 4 nhà máy thu mua chè Shan Tuyết của đồng bào Sơ chế búp chè Ông Hạng A Chư, người Mông, là một điển hình làm kinh tế giỏi từ cây chè Shan Tuyết ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải. Chăm sóc chè Shan Tuyết giống
Ông Hạng A Chư, người Mông, là một điển hình làm kinh tế giỏi từ cây chè Shan Tuyết ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải.
Trên địa bàn 4 xã nằm trong dự án quy hoạch vùng chè ở huyện Tủa Chùa hiện có 4 nhà máy thu mua chè Shan Tuyết của đồng bào Sơ chế búp chè Ông Hạng A Chư, người Mông, là một điển hình làm kinh tế giỏi từ cây chè Shan Tuyết ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải. Chăm sóc chè Shan Tuyết giống
Chăm sóc chè Shan Tuyết giống

Có thể bạn quan tâm