Cao Bằng: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

Cao Bằng: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới
Chi hội Phụ nữ xóm 2 Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Chi hội Phụ nữ xóm 2 Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Lâm Thị Tú Anh cho biết: Để các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức đầy đủ về vai trò của phụ nữ trong tham gia XDNTM, Hội LHPN tỉnh cụ thể hóa 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ dân, xóm, xã trong thực hiện XDNTM.  

Hội lồng ghép nhiệm vụ công tác Hội; phối hợp xây dựng và thực hiện các mô hình, đề án để hỗ trợ các gia đình thực hiện các tiêu chí của CVĐ; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là chủ tịch Hội và chi hội trưởng, chi hội phó chi hội phụ nữ về phương pháp, kỹ năng thực hiện CVĐ. Tuyên truyền đến hội viên phụ nữ thông qua cuốn Thông tin phụ nữ hằng quý của Hội LHPN tỉnh; cấp phát 45.000 tờ rơi tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, gần 700 bộ tài liệu với 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên, kỹ năng hướng nghiệp cho con cái và 1.283 cuốn sách lật tuyên truyền CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay, 61.334/63.233 gia đình cán bộ, hội viên đạt từ 5 - 8 tiêu chí (đạt 97%), trong đó có 33.345 hộ đạt 8 tiêu chí của CVĐ (tăng trung bình 16 hộ/xã/năm).

Đối với tiêu chí “Không đói nghèo”, các cấp Hội chủ động khai thác nguồn vốn từ các ngân hàng, các chương trình, đề án cho phụ nữ vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, riêng nguồn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày17/7/2015 đạt tổng dư nợ trên 618 tỷ đồng với 22.412 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh hình thức vay vốn thông qua tiết kiệm của hội viên; tính đến ngày 17/7/2015, có 841/842 tổ tham gia các loại hình tiết kiệm (chiếm 99,8%) với số dư tiết kiệm trên 7 triệu đồng. Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”, các cấp Hội phối hợp tổ chức 38 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.080 lao động nữ; thực hiện tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 5.768 lao động. Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, các cấp Hội giúp 14.710 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, trong đó đã có 1.694 hộ thoát nghèo; vận động ủng hộ xây dựng 57 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ; vận động, ủng hộ  4.321 triệu đồng giúp phụ nữ, trẻ em khó khăn, hoạn nạn... 

Thực hiện các tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực gia đình”, các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng hòa giải cho hội viên, phụ nữ. Phối hợp với ngành Công an thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”. Phối hợp thành lập 15 câu lạc bộ phòng chống mua bán người tại 5 xã của huyện Phục Hòa; khai thác nguồn lực từ tổ chức phi chính phủ xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và tư vấn pháp luật cho phụ nữ.

Với các tiêu chí: “Không sinh con thứ 3 trở lên” và “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, Hội LHPN tuyên truyền thực hiện Đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2015” lồng ghép một số chương trình, dự án, như: Chương trình nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống trẻ em suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em..., đến hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ có con dưới 16 tuổi thông qua sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tập huấn... Thành lập các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 3”, “Nuôi dạy con tốt”...,  tại cơ sở nhằm kịp thời hỗ trợ các bậc cha mẹ trong quá trình nuôi, dạy trẻ. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ quyên góp sách vở, quần áo, đồ dùng học tập ủng hộ trẻ em khó khăn, khuyết tật, vận động trẻ bỏ học trở lại trường..., góp phần hạn chế tỷ lệ trẻ em bỏ học.Còn với tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội LHPN các cấp tuyên truyền, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn phân loại rác thải tại nhà, hạn chế sử dụng túi ni lông...; khai thác nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Vận động 30/30 chủ tịch, phó chủ tịch Phụ nữ xã, 217/435 chi, tổ trưởng phụ nữ còn nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn đăng ký di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; đến hết năm 2014, đã có 22/30 gia đình chủ tịch, phó chủ tịch Phụ nữ xã và 356/435 gia đình chi, tổ trưởng phụ nữ di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở.

Thời gian tới, các cấp Hội LHPN tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; gắn việc thực hiện CVĐ với thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của các gia đình, xóm, xã trong XDNTM; duy trì, nhân rộng các mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tại địa phương, phấn đấu hằng năm, mỗi xã có ít nhất 10 hộ đạt 8 tiêu chí của CVĐ. Các cấp Hội cơ sở tiếp tục thực hiện việc phân công các hộ gia đình có điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn vươn lên đạt các tiêu chí. Tiếp tục thực hiện các nội dung tiêu chí ưu tiên “Không đói nghèo”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, thực hiện 2 sạch “Sạch nhà, sạch bếp”. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn lập kế hoạch phát triển kinh tế hộ, tín dụng tiết kiệm, bảo vệ môi trường, công tác giảm nghèo...
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm