Cà Mau xử lý ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm

Cà Mau xử lý ô nhiễm môi trường vùng nuôi tôm
Hợp tác xã Thành Công ở xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau lắp đặt hệ thống biogas mang lại hiệu quả rõ rệt, mùi hôi phát tán ra môi trường giảm từ 80 đến 90%. Ảnh: Kim Há
Hợp tác xã Thành Công ở xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau lắp đặt hệ thống biogas mang lại hiệu quả rõ rệt, mùi hôi phát tán ra môi trường giảm từ 80 đến 90%. Ảnh: Kim Há

Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 ha diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, tập trung nhiều nhất ở thành phố Cà Mau và các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển...

Ông Trần Bảo ở ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau sử dụng máy bơm xử lý nước thải trong ao nuôi tôm siêu thâm canh của gia đình . Ảnh: Kim Há Nhờ áp dụng quy trình xử lý nước thải tuần hoàn khép kín kết hợp với lắp đặt hệ thống biogas, nguồn nước đã hạn chế được tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Kim Há
Ông Trần Bảo ở ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau sử dụng máy bơm xử lý nước thải trong ao nuôi tôm siêu thâm canh của gia đình . Ảnh: Kim Há
 
Ông Trần Bảo ở ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau sử dụng máy bơm xử lý nước thải trong ao nuôi tôm siêu thâm canh của gia đình . Ảnh: Kim Há Nhờ áp dụng quy trình xử lý nước thải tuần hoàn khép kín kết hợp với lắp đặt hệ thống biogas, nguồn nước đã hạn chế được tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Kim Há
Nhờ áp dụng quy trình xử lý nước thải tuần hoàn khép kín kết hợp với lắp đặt hệ thống biogas, nguồn nước đã hạn chế được tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Kim Há

Tuy nhiên, do phát triển nóng nên nhiều hộ nuôi tự phát, rải rác, không tập trung, nằm ngoài quy hoạch hoặc không quan tâm đến việc xử lý nước thải, bùn thải... Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm, Cà Mau đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ vùng, hộ nuôi, sản lượng thu hoạch; xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: nuôi tôm siêu thâm canh, quảng canh cải tiến, tôm - lúa, tôm - rừng, tôm sinh thái; đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư mô hình xử lý nước thải tuần hoàn khép kín, kết hợp với việc lắp hệ thống biogas để xử lý chất thải trong nuôi tôm siêu thâm canh.
Kim Há

Có thể bạn quan tâm