Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thăm hỏi đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Bình Dân. Ảnh: Mạnh Trường/Báo Quảng Ninh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bình Dân nói riêng và huyện Vân Đồn nói chung trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thôn Voòng Tre, xã Bình Dân cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, cần phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến
phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Trường/Báo Quảng Ninh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc mong muốn các dân tộc xã Bình Dân, huyện Vân Đồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết nhưng quan trọng hơn là giữ gìn được bản chất tốt đẹp, hồn cốt của dân tộc thiểu số nói chung là tính trung thực, thật thà, tốt bụng, chịu khó, khiêm nhường và yêu thương lẫn nhau. Cái đó là cái gốc để tiếp tục xây dựng xã Bình Dân đạt xã nông thôn mới và phát triển về mọi mặt, có cuộc sống âm no, hạnh phúc.

Bà Điệp Thị Lừu, Chủ tịch UBND xã Bình Dân, huyện Vân Đồn cho biết, xã Bình Dân có diện tích tự nhiên hơn 3.440 ha. Tổng dân số trong toàn xã hiện có 386 hộ, với trên 1500 nhân khẩu, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm trên 95%. Bình Dân là xã nông nghiệp nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp, không đồng đều; tình hình phát triển kinh tế - xã hội dần ổn định và từng bước phát triển. Trong thời gian tới, xã đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế; đồng thời chú trọng chăm lo xây dựng văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình, cùng với việc khôi phục lại các lễ hội văn hoá của người dân tộc Sán Dìu như lễ hội đại phan, hát sọong cô... Xã tập trung xây dựng các mô hình điểm điển hình tiên tiến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như mô hình dòng họ giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc...

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng quà cho các hộ nghèo, các già làng, trưởng bản xã Bình Dân huyện Vân Đồn./.

Đức Hiếu


Đề xuất