Bình Thuận phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản

Bình Thuận phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Tỉnh Bình Thuận hiện có 35 dân tộc anh em sinh sống, có 8 tôn giáo được nhà nước công nhận đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với 496.295 tín đồ (chiếm 39,44% dân số toàn tỉnh). Những năm qua, tình hình hoạt động các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định theo Hiến chương, Điều lệ tôn giáo đã được nhà nước công nhận và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đại bộ phận chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng ở địa phương.

Theo Phó Chỉnh ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận Lê Văn Hội: Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt được nhiều hiệu quả. Thông qua các hoạt động giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, sự gắn bó của lực lượng vũ trang với đồng bào các dân tộc và tôn giáo, làm cầu nối giữa đồng bào các dân tộc và tôn giáo với cấp ủy, chính quyền, từ đó gặp gỡ, trao đổi và thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó kịp thời động viên, khích lệ chức sắc, chức việc các tôn giáo phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia vận động tín đồ, giáo dân thực hiện tốt công tác quốc phòng ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Tăng cường đoàn kết với dân tộc, tôn giáo” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho già làng, trưởng bản các dân tộc… Trong năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 11 vị chức sắc, 6 vị già làng, trưởng bản tham gia bồi dưỡng tại Quân khu và mở 4 lớp chức việc có 171 vị tham gia tại tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận mong muốn các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các vị già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh; tham gia hiến kế, hiến công xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Ông Huỳnh Thanh Cảnh cũng đề nghị các vị chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo, các vị già làng, trưởng bản đẩy mạnh đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng các dân tộc, tôn giáo, trong khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp các tôn giáo, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nêu gương sáng với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc” vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
Nguyễn Thanh

Có thể bạn quan tâm