Bình Thuận có hơn 150.000 ha rừng nguy cơ cháy cao

Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng trên 370.000 ha. Trong số này, có trên 150.000 ha có nguy cơ cháy cao; đặc biệt, khi thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, thì nguy cơ cháy rừng càng đáng báo động hơn.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, rút kinh nghiệm những năm trước rừng thường bị cháy khi xuất hiện nắng nóng. Năm nay việc phòng chống cháy rừng được triển khai nhanh chóng xuống từng địa phương và các đơn vị quản lý rừng.

Ngay từ đầu mùa khô, các địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện phương án “4 tại chỗ”, đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường củng cố Ban Chỉ huy bảo vệ rừng - phòng chống chữa cháy rừng từ cấp huyện đến các xã có rừng và chủ rừng với hơn 1.000 thành viên; tập huấn nghiệp vụ chữa cháy rừng cho các nhân viên kiểm lâm địa bàn.

Nghiệm thu và đưa vào sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình lâm sinh phục vụ phòng chống cháy rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng như làm băng cản lửa, đốt chặn các điểm có nguy cơ cháy, thu gom xử lý vật liệu cháy, đưa vào sử dụng các chòi canh lửa tại những khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) cấp huyện thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, có kế hoạch bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng…

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, nắng nóng sẽ kéo dài đến khoảng tháng 9 sẽ là thách thức rất lớn đối với bảo vệ rừng. Hiện, các đơn vị kiểm lâm đang triển khai phòng chống và cảnh giác cao độ nạn cháy rừng; trong đó, làm tốt phương châm “phòng là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời và hiệu quả”; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo, thông báo cấp cháy rừng, tuần tra bảo vệ rừng, đôn đốc kiểm tra thường xuyên. Các chốt trực cháy 24/24h ở các vùng rừng trọng điểm nhằm kiểm soát tốt tình hình cháy rừng, không để cháy rừng lây lan diện rộng.
Nguyễn Thanh
 

Đề xuất