Bình Định đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

Xây dựng nông thôn mối ở Bình Định có nhiều khởi sắc. Ảnh: kinhtevadubao.vn

17 xã đã hoàn thành thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, gồm: Phước Quang, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Hiệp (huyện Tuy Phước); Cát Hưng, Cát Tường (huyện Phù Cát); Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ); Hoài Đức, Hoài Mỹ, Hoài Xuân, Hoài Phú, Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn); Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân); Bình Thuận (huyện Tây Sơn); Nhơn Tân, Nhơn Mỹ, Nhơn Hạnh (thị xã An Nhơn). Đến cuối năm 2018, tỉnh Bình Định có 66 xã về đích nông thôn mới, chiếm 54,5% tổng số xã ở vùng nông thôn. Bình Định đang đẩy mạnh hỗ trợ 55 xã còn lại hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (trong đó 13 xã đã đạt từ 15-18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí).

Theo ông Giản, trong năm 2018, tổng nguồn vốn hỗ trợ cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới là hơn 211 tỷ đồng; trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ hơn 128 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là 55 tỷ đồng và vốn khen thưởng cho các xã về đích trước kế hoạch gần 28 tỷ đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ này, các xã đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ, trung tâm thể dục thể thao… theo quy định, giúp diện mạo vùng nông thôn thay đổi rõ nét, kinh tế - văn hóa phát triển khởi sắc.

Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh Bình Định phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn đến năm 2020, đạt từ 40 - 45 triệu đồng/người/năm; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang ven biển và hải đảo có tỉ lệ hộ nghèo cao; phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới.
Nguyên Linh


Đề xuất