Bắc Giang chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

Hồ nước nhân tạo trong rừng chủ động chữa cháy mùa khô.
Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Theo đó, trong mùa khô 2019 - 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phải chủ động dự báo và thông tin cảnh báo cấp cháy rừng đến các địa phương, chủ rừng và nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về cháy, phá rừng trên địa bàn.

Cùng với đó, lực lượng Kiểm lâm tỉnh tổ chức lực lượng thường trực 24/24h (khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V); chuẩn bị phương tiện, thiết bị, dụng cụ sẵn sàng cho việc chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các đối tượng chặt phá rừng trái phép, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật, các chủ rừng thiếu trách nhiệm gây ra cháy rừng.

Ngoài ra, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ cho bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã trọng điểm về cháy, phá rừng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Đáng lưu ý, khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào rừng và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong rừng như phát, đốt dọn thực bì, đốt lửa trong và ven rừng.

Đặc biệt, trong mùa khô năm nay, tỉnh Bắc Giang còn tổ chức rà soát, xác định vùng trọng điểm cháy có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, cấp xã, cấp huyện và lập bản đồ phân vùng trọng điểm cháy (cấp xã, huyện).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan quan tâm tổ chức thực hiện tốt cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện tại huyện Lục Ngạn và diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã tại huyện Yên Dũng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý lửa rừng; khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi kiểm tra, tập huấn sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019.

Điểm mới trong phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm nay ở tỉnh Bắc Giang là các chủ rừng phải tự xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2019 - 2023; trong phương án phòng cháy chữa cháy rừng của chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã phải nêu những nguy cơ gây cháy rừng; thực trạng phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng; các biện pháp và trang bị phương tiện, thiết bị, kinh phí phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng…

Thống kê cho thấy, trong tháng 9 vừa qua, địa bàn tỉnh Bắc Giang không xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng làm thiệt hại 3,2 ha rừng ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn; so với cùng kỳ năm 2018 số vụ cháy rừng tại tỉnh đã giảm 42,86%, diện tích thiệt hại giảm 33,61%.

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi công đảm bảo tiến độ các công trình phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn theo hồ sơ thiết kế được duyệt; trong đó đã hoàn thành tu bổ 39,7 km đường băng cản lửa, hạ cấp thực bì 34 ha.

Ngoài ra, Chi cục đã tổ chức kiểm tra, tập huấn sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị cơ sở; cấp phát trên 1.000 dụng cụ, bảo hộ phòng cháy chữa cháy rừng cho các đơn vị trực thuộc.

Việt Hùng


Đề xuất