Ba Vì nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số

Người Mường trên đất Ba Vì (Hà Nội) bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Người Mường trên đất Ba Vì (Hà Nội) bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Huyện Ba Vì (Hà Nội) có 7 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó chiếm tỷ lệ lớn ở các xã: Minh Quang, Yên Bài, Ba Trại, Ba Vì, Vân Hòa, Khánh Thượng, Tản Lĩnh. Trong huyện có hai dân tộc thiểu số chính là đồng bào các dân tộc Mường, Dao với những nét văn hóa, phong tục, tập quán đặc sắc riêng. Những năm qua, thực hiện đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì" của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, các địa phương trong huyện đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, đặc biệt là những lễ hội trên địa bàn như lễ hội cồng chiêng, múa hát theo làn điệu, hội thi tiếng nói và giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Mường; tổ chức và thành lập các câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về tiếng nói, trang phục… Những thế hệ đồng bào dân tộc Mường, Dao trên đất Ba Vì đã và đang cùng nhau chung tay nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống ngày một ấm no.

Ba Vì nâng cao đời sống tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Người Mường trên đất Ba Vì (Hà Nội) bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm