175 đại biểu dân tộc thiểu số tham dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức thuộc 67 đoàn, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Trong đó, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,03%.

175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 1Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 2Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 3Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 4Các nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 5Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 6Nữ đại biểu dân tộc thiểu số đến dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 7Nữ đại biểu dân tộc thiểu số dự Đại hội. Ảnh: TTXVN
175 dai bieu dan toc thieu so tham du Dai hoi XIII cua Dang hinh anh 8Niềm hân hoan trên gương mặt đại biểu dân tộc thiểu số thuộc đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

TTXVN

Tin liên quan


Đề xuất