Thứ 3, 23/10/2018, 19:28 GMT+7
Bến Tre phấn đấu cuối năm 2020 có ít nhất 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới
09:58, 08/09/2017
Theo ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có ít nhất 45 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Nông dân xã Sơn Định, huyện Chợ Lách (Bến Tre) phấn khởi vì chôm chôm được mùa, được giá. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành chức năng tỉnh Bến Tre kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí, lập và thực hiện quy hoạch ở các địa phương; rà soát các chỉ tiêu quy hoạch gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hoàn thiện hạ tầng nông thôn theo chuẩn xã nông thôn mới. Tỉnh chủ trương ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, mang tính then chốt tại các xã. 

Bên cạnh đó, Bến Tre tập trung triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị đối với 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Địa phương chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; nghiên cứu ban hành các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp. 

Tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2020, có 147/147 xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành công tác lập, phê duyệt và công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới và ban hành quy chế quản lý theo quy hoạch đã được phê duyệt. Toàn tỉnh có 100% tuyến đường xã và đường từ xã đến huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các tuyến đường còn lại cứng hóa; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đúng theo quy định của Trung ương. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người/năm trở lên; mỗi năm giảm 1,5% hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,45%... 

Theo Ban chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, sau khi bổ sung thêm 3 xã thuộc thành phố Bến Tre, toàn tỉnh có 147 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Bến Tre có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt 15-18 tiêu chí, 58 xã đạt 10-14 tiêu chí, 65 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt 29,2 triệu đồng; số xã đạt tiêu chí thu nhập là 54/147 xã (36,73%). Năm 2017, tỉnh Bến Tre phấn đấu công nhận thêm 9 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh lên 30 xã. 
Công Trí
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: