Yên Bái chi 1.200 tỷ đồng xây dựng đô thị thông minh

Yên Bái chi 1.200 tỷ đồng xây dựng đô thị thông minh
Diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày một khang trang. Ảnh : baoyenbai.com.vn
Diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái ngày một khang trang.
Ảnh : 
baoyenbai.com.vn
Việc triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo bước đột phá trong thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đơn vị trong tỉnh để nâng năng lực quản lý, điều hành. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc thực hiện đề án cũng nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng, kịp thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để nâng chất lượng cuộc sống người dân, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn. Giai đoạn 2019 – 2021 của Đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện 1.200 tỷ đồng, sẽ ưu tiên triển khai các hạng mục, dự án thành phần: xây dựng tòa nhà điều hành đô thị thông minh; cơ sở hạ tầng đô thị thông minh; Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm; hệ thống camera giám sát đô thị thông minh; Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng; các hệ thống giáo dục, y tế, du lịch thông minh….Đến năm 2025, các kết quả của dự án tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng, triển khai đồng bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, đây là đề án mới, lĩnh vực mới. Việc thực hiện phải vừa làm, hoàn thiện trên cơ sở bám sát căn cứ pháp lý đã có; cập nhật bổ sung công nghệ, giải pháp để không bị lạc hậu; tranh thủ kinh nghiệm của các địa phương. Ông Đỗ Đức Duy cho rằng, nguồn lực của tỉnh Yên Bái còn hạn chế nên để xây dựng đề án hiệu quả phải đưa ra được giải pháp thông minh và lộ trình thông minh.  Tỉnh Yên Bái sẽ thông tin tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia phát triển sử dụng các dịch vụ của mô hình đô thị thông minh; các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại có khả năng ứng dụng hiệu quả trong dài hạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện toán đám mây…. Địa phương cũng rà soát, lựa chọn đội ngũ cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin để quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu và Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm tỉnh Yên Bái. Tỉnh cũng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên trách để tiếp nhận, quản lý, vận hành hạ tầng, ứng dụng, dịch vụ của mô hình đô thị thông minh.
Việt Dũng

Có thể bạn quan tâm