Vượt lên nỗi đau da cam làm kinh tế giỏi

Vượt lên nỗi đau da cam làm kinh tế giỏi
Về địa phương, với đồng lương hưu ít ỏi vừa để nuôi con lại chạy chữa bệnh tật cho con cái nên gia đình ông Hợi gặp rất nhiều khó khăn. Không cam chịu cảnh đói nghèo, năm 1996, ông Hợi quyết định đầu tư phát triển kinh tế tại địa phương với việc xây dựng mô hình VAC. Đến nay, trang trại tổng hợp của ông Hợi đã có hơn 100 con lợn, trên 3.000 con gà, nuôi nhiều loại cá, trên 200 gốc đào phai với diện tích trang trại trên 10.000m2. Mỗi năm, trang trại của ông Hợi cho thu lợi nhận gần 200 triệu đồng.
 
Ông Nguyễn Đình Hợi chăm sóc đàn gà tại trang trại.
Ông Nguyễn Đình Hợi chăm sóc đàn gà tại trang trại.

Ông Nguyễn Đình Hợi cho đàn lợn ăn tại trang trại.
Ông Nguyễn Đình Hợi cho đàn lợn ăn tại trang trại.

Ông Nguyễn Đình Hợi tại ao thả cá của gia đình.
Ông Nguyễn Đình Hợi tại ao thả cá của gia đình. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm