Vĩnh Long: Gương nông dân làm kinh tế giỏi

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là kỹ thuật xử lý cam ra trái nghịch vụ, vườn cam sành của anh luôn cho lợi nhuận cao.
Anh Phan Văn Chung đang giới thiệu về vườn cam của mình. 

Với giá bán trung bình từ 20.000- 25.000 đồng/kg cam sành trái vụ, doanh thu vườn cam mỗi năm của anh Chung khoảng 13 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, anh Chung còn dành thời gian giúp đỡ nhiều bà con trong xóm, thậm chí sang nhiều tỉnh khác hướng dẫn kỹ thuật trồng cam.

 Anh Phan Văn Chung là đại diện duy nhất của tỉnh Vĩnh Long
được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu
“Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.


 Anh Phan Văn Chung chăm sóc vườn cam


 

 

Đề xuất