Tuyên Quang hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số


Bác sỹ Trạm Y tế xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh Quang Đán - TTXVN

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ triển khai thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án (Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang...) để đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo hiệu quả; huy động nguồn lực hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Một buổi học của học sinh Trường Phổ thông DTNT-THPT tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Quang Đán - TTXVN

Cùng với đó, Tuyên Quang tập trung rà soát lại những phần diện tích đang giao các công ty lâm nghiệp, lâm trường quản lý có khả năng sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng không hiệu quả để giao đất cho các hộ dân nhằm đảm bảo đủ đất sản xuất cho bà con. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng và phát triển rừng cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ phát triển chăn nuôi, xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người nghèo tại các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Sửa chữa, nâng cấp cầu treo Bình Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang) để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân. Ảnh Quang Đán - TTXVN

Tỉnh lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề; nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hoạt động tại các trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các đoàn thể, cán bộ khuyến nông, khuyến công hướng dẫn hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số lập phương án sản xuất, kinh doanh và tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo hiệu quả, an toàn...

Mở rộng và nâng cấp đường bào các thôn, bản ở xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Ảnh Quang Đán - TTXVN

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 766.872 người, trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 54%; có 699 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ 4%/năm trở lên; hỗ trợ đất sản xuất cho 1.938 hộ, với diện tích hơn 355 ha; hỗ trợ đất ở cho 758 hộ, với diện tích hơn 24 ha; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 5.706 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 15.538 hộ...

Những năm qua, thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, toàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng trên 2.700km đường giao thông nông thôn; nhờ vậy gần 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm. Các công trình xây dựng đường điện và trạm biến áp cung cấp điện cho các xã miền núi, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Đến nay, 100% xã, 2.044/2096 thôn, bản và trên 97,8% số hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia...
Vũ Quang Đán


Đề xuất