Trang bị kiến thức pháp luật về biển, đảo cho đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá

Ảnh minh họa từ internet

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã thông tin đến các đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biển đảo của Nhà nước; chiến lược bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên tuyến biển đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI và XII của Đảng.

Các báo cáo viên còn thông tin đến đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá và cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng về âm mưu của các nước lớn đối với biển Đông. Dịp này, các ngư dân cũng được phổ biến về phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, những vùng biển mà ngư dân được phép đánh bắt hải sản, đồng thời nhắc nhở ngư dân về những điều cấm khi khai thác hải sản… 

Ảnh minh họa- TTXVN


Ông Phan Minh Á, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quảng Nam nhấn mạnh, đây là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần giúp đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá, cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo nước ta, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; giúp ngư dân tự tin vươn khơi bám biển sản xuất. Từ nay đến cuối năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Bộ đội biên phòng mở thêm từ 3-5 lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật về biển, đảo cho ngư dân và cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị bộ đội biên phòng.
 

Đề xuất