Trà Vinh ưu đãi thu hút đầu tư nhiều dự án công nghiệp, nông nghiệp


Giết mổ gia súc ở xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đảm bảo vệ sinh thú y . Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Theo đó, tỉnh đã công bố 59 dự án được ưu đãi thu hút đầu tư; trong đó, có 45 dự án trên lĩnh vực công nghiệp, 14 dự án ở lĩnh vực nông nghiệp.

Điển hình một số dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, quy mô trên 32.000 tấn/năm tại huyện Cầu Kè; Nhà máy chế biến rau màu thực phẩm, quy mô 40.000 tấn/năm  tại các khu công nghiệp; nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm, quy mô 20.000 tấn/năm tại huyện Châu Thành; nhà máy điện gió 270 MW tại các xã ven biển của huyện Duyên Hải; Dự án liên kết sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, quy mô 1.000 ha; Dự án sản xuất, tiêu thụ đậu phộng, quy mô 2.000 ha tại huyện Cầu Ngang và Duyên Hải;…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm, các dự án được kêu gọi đầu tư, ngoài chính sách chung của trung ương, tỉnh thực hiện ưu đãi ở nhiều lĩnh vực nhằm khuyến khích hỗ trợ cho nhà đầu tư về chính sách đất đai; tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp có trong quy hoạch được duyệt nhưng chưa được đầu tư hạ tầng; xây dựng hệ thống xử lý môi trường; đầu tư chế biến, bảo quản nông sản, thuỷ sản, hải sản…

Các dự án kêu gọi được thực hiện chính sách ưu đãi lần này chủ yếu trên lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, tập trung sản xuất hàng hóa công nghệ cao, nông sản sạch để tận dụng hiệu quả tiềm năng về nguyên liệu, lợi thế cạnh tranh, tăng chuỗi giá trị sản phẩm.
Phúc Sơn


Đề xuất