Trà Vinh tập trung phát triển nền sản xuất nông nghiệp sạch

Nông dân huyện Châu Thành thu hoạch lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sạch, hàng hóa nông sản của tỉnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường, giúp nông dân sản xuất bền vững và tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác.

Mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025, phấn đấu xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 300 ha trở lên; quy hoạch vùng trồng lúa hữu cơ đạt chuẩn quốc tế 1.000 ha; toàn tỉnh có ít nhất 5% diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với thu nhập tăng từ 50% trở lên trên cùng một diện tích.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đưa vào hoạt động hiệu quả ít nhất 10 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để thực hiện đạt mục tiêu, tỉnh khẩn trương quy hoạch vùng, khu và nông sản xuất chủ lực, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình kinh tế tập thể, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ quy mô lớn để ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất, thu hoạch và sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tỉnh sẽ thực thi các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Công nghệ sinh học trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Đồng thời, tỉnh sẽ hình thành 3 trung tâm giống tổng hợp cây trồng vật nuôi ở 3 vùng nước mặn, ngọt, lợ.

Tỉnh Trà Vinh có hơn 180.000 ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, có 74.000 ha đất sản xuất 3 vụ lúa trong năm, hơn 26.000 ha trồng màu, cây công nghiệp và hơn 35.000 ha nuôi trồng thủy sản. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới xây dựng được 142 ha sản xuất rau an toàn, 100 ha lúa và 100 ha vườn cây ăn trái được chứng nhận VietGAP.
Phúc Sơn


Đề xuất