Trà Vinh: Tăng giá trị trên cùng diện tích sản xuất nông nghiệp

Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, nhằm tạo lợi thế thị trường và tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích sản xuất.

vna_potal_tra_vinh_thu_hoach_vu_lua_dong_xuan_2023_-_2024_7363244.jpg
Nông dân xã Thanh Mỹ (Châu Thành, Trà Vinh) thu hoạch lúa Đông Xuân 2023 - 2024. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp 32.245 tỷ đồng, tăng gần 1.200 tỷ đồng so năm 2023. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh đang tăng cường hỗ trợ nông dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất các mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến, nuôi trồng thủy sản đạt cao chuỗi giá sản phẩm.

Ngành nông nghiệp tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh đầu tư nguồn vốn ngân sách khoảng 368 tỷ đồng từ chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và khoảng 200 tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022 – 2025 để hỗ trợ hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã thực hành các mô hình sản xuất mới.

Đến năm 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ các hộ nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi khoảng 10.000 ha sản xuất an toàn; hỗ trợ cho 1,25 triệu hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học; hỗ trợ cho 100 tổ hợp tác, hợp tác xã cơ sở sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, nuôi thủy sản tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…

Hiện mỗi năm, tỉnh có diện tích gieo trồng cây hàng năm khoảng 255.000 ha và diện tích nuôi trồng thủy sản có hơn 60.500 ha; trong đó, diện tích trồng lúa hơn 200.000 ha và diện tích nuôi thủy sản vùng nước mặn lợ khoảng 55.500 ha mỗi năm. Đây là 2 lĩnh vực sản xuất đóng góp lớn về giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp được tỉnh chú trọng đầu tư mạnh mẽ ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển bền vững, tăng giá trị sản xuất.

Năm 2023, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ khuyến khích nông dân thực hành gần 29.760 ha đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, như: sử dụng công nghệ tưới phun bán tự động, công nghệ nhà lưới và thủy canh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, đạt chứng nhận ASC, nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao…

Cây lúa qua ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao đã cho năng suất bình quân đạt 6,5 tấn/ha, cao hơn 1 tấn so với phương thức trồng lúa truyền thống. Cây màu được sử dụng công nghệ nhà lưới, kết hợp tưới phun cho sản phẩm đạt chuẩn VietGAP làm tăng giá trị cung ứng từ 10% – 15 %.

Đối với nuôi trồng thủy sản, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao trong ao nổi lót bạt cho sản lượng bình quân 40 – 50 tấn /ha/vụ, cao gấp từ 5 – 7 lần so với nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh bình thường.

Phúc Sơn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm