Trà Vinh hỗ trợ hộ Khmer nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Trà Vinh hỗ trợ hộ Khmer nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
Theo đó, các hộ nghèo tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh chưa có điều kiện sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh sẽ được hỗ trợ lắp đặt đồng hồ đấu nối với mạng cấp nước. Riêng các hộ sống xa khu dân cư không thể cấp nước máy sẽ được hỗ trợ dụng cụ chứa nước hoặc khoan giếng…

Ông Kiên Banh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh có gần 328.000 người là dân tộc Khmer, chiếm 31,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Từ đó, bộ mặt vùng đồng bào Khmer đã có sự đổi thay rõ nét.

Năm 2016, từ nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng Trung ương phân bổ để thực hiện Đề án Hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ gần 5.400 hộ nghèo tại 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Cầu Kè được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó có gần 3.800 hộ dân tộc Khmer. Cụ thể, 1.475 hộ được lắp đặt đấu nối với mạng cấp nước, 3.793 hộ được cấp dụng cụ chứa nước và 117 hộ được hỗ trợ khoan giếng. Nhờ vậy, đến nay 87% người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh; 56% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, đạt 100% kế hoạch./.
Thanh Hòa

Có thể bạn quan tâm