Tọa đàm khoa học "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam"

Tọa đàm khoa học "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam"

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, các học giả làm rõ những công lao và cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam trên một số nội dung trọng yếu: Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người cộng sản kiên cường; đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người xây dựng và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam; Những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên các lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử; Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhân cách, đạo đức trong sáng, cao đẹp của đồng chí Võ Nguyên Giáp. 

Tọa đàm khoa học "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam". Ảnh: TTXVN
Tọa đàm khoa học "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam". Ảnh: TTXVN

Các nhà khoa học, các học giả một lần nữa khẳng định công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên lĩnh vực quân sự với những chiến công hiển hách của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuộc đời Đại tướng là tấm gương của một nhân cách văn hóa lớn, liêm khiết, giản dị và khoan dung. Tấm gương đó đã được ghi tạc vào lòng nhân dân và tỏa sáng. Danh hiệu dành cho Đại tướng: “Vị tướng của nhân dân” vô cùng cao quý và không một danh hiệu nào có thể so sánh được, nó sẽ trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho, giàu truyền thống yêu nước. Trọn cả cuộc đời với 103 tuổi đời và hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướn Võ Nguyên Giáp đã nêu bật tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. 

Có thể bạn quan tâm