Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở Lào Cai giảm mạnh

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết ở Lào Cai giảm mạnh
Cán bộ Hội Phụ nữ và MTTQ xã Hầu Thào vận động gia đình bà Sùng Thị Sú (thôn Thào Hồng Dến) không tổ chức cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ảnh: baolaocai.vn
Cán bộ Hội Phụ nữ và MTTQ xã Hầu Thào vận động gia đình bà Sùng Thị Sú (thôn Thào Hồng Dến) không tổ chức cưới cho con khi chưa đủ tuổi kết hôn. Ảnh: baolaocai.vn
Cụ thể, năm 2019, Lào Cai có 246 trường hợp tảo hôn (giảm 22,6% với năm 2018, giảm 50% so với năm 2017 và giảm 70% so với năm 2016). Trong đó, huyện Sa Pa và Bắc Hà tập trung nhiều trường hợp tảo hôn nhất với tổng số 123 trường hợp (chiếm 50% toàn tỉnh). Ngoài ra, năm 2019, Lào Cai có 2 cặp hôn nhân cận huyết thống (1 cặp tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát và 1 cặp tại xã Hầu Thào, huyện Sa Pa), giảm 2 trường hợp so với năm 2018. Tảo hôn luôn là một thực trạng gây nhức nhối trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để ngăn chặn và hướng đến loại bỏ tình trạng này, cần có sự kiên quyết và đồng bộ của các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thực hiện Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy Lào Cai, đến nay, 100% các huyện, thị xã, thành phố Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện gắn với Quyết định 498/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”. Lào Cai đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy Lào Cai đến toàn thể nhân dân và đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hiện, trên 85% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, đội ngũ làm công tác tuyên truyền viên ở thôn bản, đối tượng cộng tác viên, hòa giải viên đã được tập huấn, hướng dẫn về nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhiều tầng lớp nhân dân từ lãnh đạo xã, thôn, đoàn thể, người uy tín, ông mai, bà mối, thầy mo, thầy cúng, người dân, học sinh được nghe tuyên truyền về các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thực tế cho thấy, Chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai đã từng bước đi vào lòng dân, làm thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn khiến tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm hẳn so với các năm trước. Tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ, để đạt mục tiêu tiến tới không còn hôn nhân cận huyết thống, căn bản giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020 là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cần tiếp tục tham mưu chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các Quyết định 498/QĐ-TTg của Chính phủ, Chỉ thị số 33 ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai... Lào Cai phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực có kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số...
Hương Thu

Có thể bạn quan tâm